Psychospirituálna kríza a homeopatia

Ing. Soňa Koyšová, SAKHom.
Psychospirituálna kríza a homeopatia

Psychospirituálna kríza a homeopatia

Psychospirituálna kríza je mimoriadny stav ľudskej mysle, ktorý vznikne náhle a nečakane a vyznačuje sa neobyčajným prežívaním. Človek má prekvapujúce stavy vedomia, emócií, môže sa cítiť zmätený. Ide však o transformačnú krízu, ktorá je v tejto dobe veľmi aktuálna.

Pojem psychospirituálnej krízy zaviedol do psychiatrie Stanislav Grof, psychiater českého pôvodu, ktorý viac ako polstoročie žije v USA. Nie je to veľmi známy jav. Často ani odborníci o ňom nemajú jasnú predstavu. Preto veľa ľudí skončí zbytočne na psychiatrii alebo roky užíva psychiatrické lieky. Počet ľudí s touto skúsenosťou v poslednej dobe výrazne narastá. Napriek tomu, že prechod touto krízou býva často obtiažny, niekedy priam desivý, zahŕňa v sebe nesmierny vývojový a liečivý potenciál. A ten môže viesť k spontánnemu vyliečeniu emočných  a psychosomatických porúch, k priaznivým zmenám osobnosti, k vyriešeniu dôležitých životných problémov.

Spúšťacie mechanizmy

Väčšinou je možné identifikovať situáciu, ktorá vyústila do stavu psychospirituálnej krízy. Môže ísť o faktory ako sú choroba, úraz alebo operácia, extrémne telesné  vypätie  či  dlhodobý  nedostatok spánku, u žien pôrod, potrat, alebo umelé prerušenie tehotenstva. Ale môže ísť aj o silný emočný zážitok ako je strata dôležitého vzťahu, smrť dieťaťa či iného blízkeho, rozvod.  Rovnako spúšťačom aj neúspech v zamestnaní,  strata majetku. Pre citlivé osoby však môže byť  takzvanou  poslednou kvapkou užitie psychedelickej drogy alebo zážitkovej psychoterapie. 

Neobvyklé zážitky však môžu začať pri meditácii, praktikovaní zenu, kundaliny jogy, súfistických cvičení, kresťanských modlitieb, pri kláštorných kontempláciách. Stanislav Grof hovorí, že existuje recipročný vzťah medzi tým, koľko životnej energie vložíme do vnútorného sebapoznávania a koľko energie vynaložíme do získavania vonkajších vecí (auto, dom, kariéra, vzťah). Očakávania od týchto vonkajších vecí sú priamo úmerné tomu, ako strácame spojenie s našou dušou a nevedomím.

Keď sa vonkajší svet začne rúcať

Lenže vonkajší svet je nestabilný a podlieha neustálym zmenám. Ak sa tento vonkajší svet začne rozpadať, a to sa môže stať v osobnom živote (smrť, rozvod, strata práce…) alebo na globálnej úrovni (hospodárska kríza, nepokoje, vojna, korona vírus…), ľudia stratia perspektívu, nádej, že v budúcnosti sa stane niečo lepšie, a ich sen o neprestajnom raste, blahobyte a pohodlí sa rozpadne. Vtedy sú ľudia vrhnutí opäť do svojho nevedomia – čo vyvolá krízu a začnú prežívať to, čo sa deje v ich vnútornom svete. Navonok sa to prejaví ako depresia, panika, úzkosť, strach.

Ale človek môže mať aj príjemnejšie zážitky, napríklad, že opúšťa svoje telo, má vnútorné vízie, spontánne zážitky z minulých životov, komunikuje s duchovnými sprievodcami,  vníma  rôzne  svetlá,  energie  vo svojom tele a vo vesmíre alebo má nezvyčajné telesné zážitky. To všetko môže byť chvíľami fantastické až opojné, ale aj  nepríjemné,  až  neznesiteľné.  Človek  potom  prestáva  fungovať  v  bežnom živote, jeho okolie nevie, čo sa s ním deje, a problém sa často a zbytočne rieši liekmi a pobytom na psychiatrii.

Máme však k dispozícii celostné terapie ako homeopatia, holotropné dýchanie, hlbinná psychoterapia, šamanské rituály, Bachova kvetová terapia. Môžu dodať človeku impulz k uzdraveniu, odstránia energetickú blokádu, sprostredkujú znovuprežitie traumy s úspešným vyvrcholením a tým sa spustí samoliečebný proces. Nastane uzdravenie.      

Psychologické problémy

V homeopatii máme skupiny liekov, ktoré majú neoceniteľné miesto pri liečbe najzákladnejších  psychologických problémov ako  je  nízke  sebavedomie, nedostatok vôle, pocit neviditeľnosti, oddelenosti, zraniteľnosti, rôzne závislosti, problémy s dychom, strach z udusenia, nevedomé zážitky z maternice či z procesu narodenia, ktoré sa demonštrujú ako strach zo smrti, zadusenia, ohrozenia života, tlaku na hlave.      

Keď život ovládne strach

Mladý sympatický klient prišiel na odporúčanie študentky homeopatie s problémom veľkej úzkosti, napätia v tele a strachov, ktoré trvajú už veľa rokov a veľmi mu znižujú kvalitu života. Užíva antidepresíva. Cíti sa nemilovaný a nepochopený, má problémy v láske. Už dlhší čas nezažil naplňujúci vzťah, hoci je pekný, inteligentný, duchovne a umelecky založený. Strach zasiahol celý jeho život. Darí sa mu to však pred svetom skrývať. Jeho kríza sa začala jedného dňa pri hlbokej meditácii v indickej komunite, kde určitý čas žil. Zrazu pocítil strašný strach, ktorý premkol celú jeho bytosť. A v noci sa mu prisnil desivý sen, plný temnoty a hrôzy, ktorá ho úplne pohltila. Odvtedy pociťuje úzkosť, silný tlak na hlave, zdá sa mu, akoby ho nejaká temná sila tlačila a zvierala. Často má pocit, že zomrie.

Predpis homeopatického lieku

Pri homeopatickom predpise som použila metódu Sensation indického homeopata doktora Rajana Sankarana, ktorá je jedinečná a efektívna v tom, že sa ňou dostaneme k hlbokým vnútorným pocitom človeka, k jeho „vnútornej piesni“ a na základe toho mu predpíšeme liek. Starostlivo kladenými otázkami sme sa dostali až k jeho prvotnému nevedomému zážitku z pôrodu, kedy uviazol v pôrodnom kanáli a mal pocit silného tlaku na svoje telo a vrchol hlavy. Vnímal vtedy blížiacu sa smrť. Po lieku Nitrogenium 200 C mi o niekoľko mesiacov povedal, že sa má výborne, jeho strachy sú preč, má veľmi pekný vzťah a v práci sa mu darí. Odvtedy ubehlo veľa rokov a jeho strachy sa nevrátili.

Pôrodné zážitky v našich bunkách

V homeopatii môžeme liek Nitrogenium predpísať v prípadoch, kedy počas pôrodu dieťa uviazne v pôrodných cestách. Všetky naše zážitky, aj tie pôrodné sú zapísané v našej bunkovej pamäti a pri terapii môžu vyplávať na povrch. Nitrogenium vníma túto cestu ako nebezpečenstvo, má pocit, že môže uviaznuť a hrozí mu smrť. Preto majú ľudia, ktorí tento liek potrebujú, veľký problém, keď je stanovený presný čas. Vnímajú to ako hranicu, obmedzenie. Úzkostlivo pozorujú svoje zdravie. Môžu trpieť klaustrofóbiou, lebo je v nich spomienka na pocit uväznenia v malom priestore. Na druhej strane sú to ľudia, ktorí si radi užívajú dobré a príjemné veci tohto sveta, majú radosť zo života, sú extrovertní, žoviálni a dobroprajní.

Nihilizmus a jeho prekonanie

Prichádza muž okolo štyridsiatky a jeho najdôležitejšie trápenie je márnosť. Musí sa ku všetkému nútiť, dolieha na neho zbytočnosť jeho života. Nič ho nebaví, všetko je zbytočné. Musí sa veľmi sústrediť, aby bol schopný reagovať a odpovedať. Dobre sa cíti sám, zaťažuje ho komunikácia v novej práci, je plachý a nerozhodný. Detstvo tiež nemal ľahké, nebrali naňho ohľad. Preto cítil potrebu oslobodiť sa, osamostatniť sa. Odišiel do zahraničia.

Keď sa vrátil, založil si rodinu a postavil dom. Ale teraz ho nič nenapĺňa, nemá z ničoho radosť, práca ho neteší, pretože pracuje s číslami. On by však chcel pracovať so slovami. Býval kreatívny typ, skúšal písať básne a humorné poviedky. Má rád prírodu. Rád sa pozerá do vody, keď sedí pri pokojnej hladine. V súčasnosti prežíva ťažké časy. Chce byť sám, stiahnuť sa, byť bez podnetov, aby ho nič nerušilo. Všetko mu je jedno, nereaguje. Hovorí: „Aj keby na mňa niekto vysypal vlečku hnoja, nepohne to mnou, nechám veci vyhniť až do najhoršej situácie, na dno.“ Najviac by sa vedel stotožniť s vtákom, lebo ten je slobodný. Má rád morské plody, krevety, mušle, sušené mäso, jedlo z mora. Veľa jedáva, ale nikdy nepriberie. Miluje zimu a často v zime chodí bosý. Vybehne si von a chodí po snehu.

Predpis homeopatického lieku

Odporúčala som mu homeopatický liek Spheniscus humboldti 1M, vyrobený z humboldtovho tučniaka. Pri kontrole sa cítil už oveľa lepšie. Najmä po druhej dávke lieku nastalo výrazné zlepšenie. Vnímal až euforické pocity, blaženosť, zrazu už nemal s ničím problém. Postupne sa vrátil do svojho prirodzeného stavu. Nemá už problémy v práci ani v kontakte s ľuďmi. Je spokojný so svojím životom.

V homeopatii predpisujeme vtáčie lieky ľuďom, ktorí veľmi túžia po slobode a chcú sa vymaniť zo stereotypného systému. Dôležitá je pre nich aj rodina, vybudovanie „rodinného hniezda.“ Liek z tučniaka je špecifický tým, že jeho hlavnou esenciou je pocit márnosti, nič nemá zmysel, nihilizmus. A to sa podarilo tomuto mužovi pomocou homeopatika prekonať.

Hlbšie pochopenie života

Je veľa ciest ako psychospirituálnou krízou prejsť posilnený a využiť túto príležitosť k hlbšiemu pochopeniu života. Môžeme ju však aj premárniť a ocitnúť sa v ešte ťaživejšej situácii. Homeopatia ako terapia môže byť dôverným sprievodcom, lebo v sebe skrýva kľúč, ktorý dokáže otvoriť náš potenciál a akúkoľvek ťažkú situáciu premeniť na dar, ktorý sme dostali od stvoriteľa, aby sa napokon náš život stal hlbším a zmysluplnejším.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial