Vyšetrenie

vyšetrenie

VYŠETRENIE

Ponúkame Vám homeopatické vyšetrenie a vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou.

Na vyšetrenia sa objednajte:

Neviete čo všetko môžeme liečiť homeopatiou? Niekoľko príkladov si môžete prečítať v našom článku po kliknutí TU.

Ako prebieha vyšetrenie

 1. Na prvé homeopatické vyšetrenie je potrebné prísť osobne.
  Pre pacientov z ďaleka je možná online konzultácia (Skype, Messenger, WhatsApp).
 2. Vyšetrenie trvá zvyčajne 1 ½ až 2 hodiny.
 3. Vyšetrenie detí prebieha prirodzene – v ordinácii je detský kútik s hračkami.
 4. Po homeopatickom vyšetrení pacient zvyčajne dostane homeopatický liek spolu s návodom na jeho užívanie.
 5. Cca po 6 týždňoch je potrebná 1. kontrola, na ktorej homeopat zhodnotí priebeh liečby, posun v liečbe a prípadne predpíše opakovanie lieku, zmenu potencie lieku, alebo prehodnotí stav a predpíše nový liek. Pre úspech homeopatickej liečby je táto 1. kontrola nevyhnutná!
 6. Počas liečby je možné kontaktovať homeopata telefonicky, lepšie však e-mailom.

Homeopatické vyšetrenie je vlastne homeopatický rozhovor terapeuta s pacientom.

Homeopatický rozhovor

Po príchode na homeopatické vyšetrenie Vás homeopat zahrnie množstvom otázok, aby o Vás získal čo najviac informácií. Zaujímajú ho informácie o vašich fyzických problémoch, ktoré chcete liečiť, všetkých vašich prekonaných chorobách, chorobách vyskytujúcich sa vo vašej rodine, ako aj informácie o Vašej povahe a osobnosti.

Homeopat si vypočuje Váš „životný príbeh“, ktorý sa stane východiskom k predpisu správneho homeopatického lieku. Preto je prvá konzultácia vždy pomerne dlhá – treba si urobiť čas asi 2 hodiny. Často sa stáva, že už pri tomto rozhovore sa môže v pacientovi niečo zmeniť a môže pocítiť úľavu. Nezriedka si zrazu uvedomí nepoznané súvislosti a to sa stane mocným začiatkom liečby. Pacient by mal po vyšetrení odchádzať pokojnejší a šťastnejší..

Homeopat na základe tohto rozhovoru predpíše homeopatický liek a návod na jeho užívanie. Niekedy sa stáva, že terapeut si musí ešte raz prípad v pokoji zanalyzovať, urobiť rozbor prípadu – tzv. repertorizáciu – a v ďalších dňoch Vám urobí predpis.

 1. Na vyšetrenie je potrebné prísť osobne.
  Pre pacientov z ďaleka je možná online konzultácia (Skype, Messenger, WhatsApp).
 2. Vyšetrenie trvá zvyčajne 1 hodinu.
 3. V prípade vyšetrenia detí je nutné priviesť dieťa so sebou.
 4. Po vyšetrení pacient dostane predpis na liek spolu s návodom na jeho užívanie.
 5. Cca po 6 týždňoch je vhodná kontrola, na ktorej terapeut zhodnotí priebeh liečby, posun v liečbe , prípadne prehodnotí stav a predpíše nový liek.
 6. Počas liečby je možné kontaktovať terapeuta telefonicky alebo e-mailom.

Vyšetrenie bachovou kvetovou terapiou sa odohráva formou rozhovoru terapeuta s pacientom. Zaujímajú ho informácie o vašich fyzických problémoch, ktoré chcete liečiť, vašich prekonaných chorobách, ako aj informácie o vašej povahe a osobnosti, vašich reakciách na bežné životné situácie, ako i reakcie pri riešení neobvyklých problémov. Tento rozhovor sa stane východiskom k predpisu správnej kombinácie bachových esencií. Preto je prvá konzultácia vždy pomerne dlhá – treba si urobiť čas najmenej 1 hodinu . Často sa stáva, že už pri tomto rozhovore môže pacient pocítiť úľavu. Mal by po vyšetrení odchádzať pokojnejší a vyrovnanejší . Terapeut na základe tohto rozhovoru urobí predpis, ktorý pacient dostane spolu s návodom na užívanie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial