7 darov homeopatie alebo Zmeň svoj životný príbeh

Ing. Soňa Koyšová, SAKHom.
7 darov

7 darov homeopatie alebo zmeň svoj príbeh

Príchod nového roka nás zas a znova vyzýva k príležitosti na zmenu. Je to ten sviatočný čas, kedy venujeme pozornosť nielen svojej práci, rodine a bežným každodenným povinnostiam, ale zažívame aj chvíle voľna, pokoja, radosti, dobrého jedla, stretnutia s milovanými… Je to aj čas bilancovania a zamyslenia sa.

Ako uplynul práve skončený rok? Čo mi priniesol? Miloval som dostatočne? Mal som odvahu byť sám sebou? Robil som to, čo ma teší? Bolo dávanie a branie v rovnováhe? Cítil som sa naplnený? Zlepšilo sa moje zdravie?  Bol som na správnom mieste so správnymi ľuďmi?  Navštívil som aspoň jedno nové miesto a spoznal zaujímavých ľudí?  Bola väčšina mojich emócií pozitívnych? Bolo pre ľudí potešením byť v mojej prítomnosti?  Tešil som sa z nových dní a ďakoval za všetko, čo sa mi podarilo a čo som dostal?

Je možné, že si kladiete iné druhy otázok, ale ja sa v posledných rokoch pokúšam zodpovedať práve tieto. Vždy sa poteším, keď aspoň na časť z nich viem odpovedať kladne. A tak moje novoročné želanie pre vás znie, aby ste si s ľahkosťou mohli povedať veľké ÁNO. Áno, mal som odvahu pustiť sa do nových výziev, stretol som úžasných ľudí a miloval som. Veď na čom inom vlastne záleží?

7 DAROV HOMEOPATIE

 Dar prvý – Dar plnej pozornosti

Keď k nám pacient prichádza, to, čo okrem predpisu homeopatického lieku dostáva, je dar našej plnej pozornosti. Naše stretnutie trvá približne dve hodiny a po celý čas sme tu len pre neho. Tento čas v skutočnosti uplynie neskutočne rýchlo. Prichádza ako neznámy človek a odchádza s pocitom spriaznenosti a pochopenia – ako priateľ. Pred pár týždňami ma jedna vážne chorá mladá žena pri lúčení silno a dlho objala, až mi z očí vyhŕkli slzy. Bolo to naše prvé stretnutie. Homeopatia je zázračná.

Dar druhý – Dar pochopenia

Naše ochorenie je našou súčasťou a snaží sa nám sprostredkovať niečo hlboké, prináša nám posolstvo. Nie je to otázka náhody alebo nepriazne osudu, čo spôsobilo našu chorobu. Takmer za každým ochorením je emočné zranenie, traumatická spomienka, disharmónia, neuspokojenie našich základných emočných potrieb, starch a mnoho ďalších deštruktívnych programov našej mysle. To, čo sa vyrozprávaním svojho príbehu stane, je častokrát spontánne uvedomenie si príčiny. Konečne dostávame odpoveď na našu večnú otázku: Prečo sa to stalo? 

Dar tretí – Dar minimálnej dávky

Homeopatické lieky sú veľmi jemné prírodné substancie, vyrobené podľa liekopisu, pri ktorej bola využitá základná východzia látka vo veľmi malom množstve. To znamená, že je veľmi šetrná k ľuďom, zvieratám, k prírode. Pri výrobe a skúškach homeopatických liekov sa nezabíjajú zvieratá, ani sa pri nich neprodukuje žiaden toxický odpad. Liek samotný je pre pacienta veľmi šetrný a nevykazuje žiadne vedľajšie účinky.  K samotnému úplnému vyliečeniu aj závažných ochorení potrebujete len veľmi málo dávok lieku. To nás privádza k ďalšiemu daru.

Dar štvrtý – Dar neuveriteľnej efektivity nákladov

Samotný homeopatický liek je cenovo veľmi nenáročný, stojí len zopár eur. V jednej ampulke alebo fľaštičke, ktorú si zakúpite v lekárni, nájdete toľko dávok lieku, že vám  vystačia na  niekoľko rokov, možno aj na celý život. Homeopatické lieky nepodliehajú exspirácii, hoci na obale je z legislatívnych dôvodov uvedená. Vyšetrenie u skúseného homeopata je z hľadiska nákladov neporovnateľné s inými metódami, ktoré sú často zdĺhavé a finančne náročné. Ide o dobrú jednorazovú investíciu s možnosťou úplného vyliečenia aj závažných a tzv. nevyliečiteľných chronických ochorení. Kontrolné vyšetrenia sú cenovo dostupné pre každého a netreba ich mnohokrát opakovať.

Dar piaty – Dar samostatnosti

Väčšina našich pacientov, ktorí sa hlboko uzdravia, sa začne o túto metódu liečby prirodzene zaujímať. Dnes je možné kúpiť si veľmi kvalitné knižné publikácie, absolvovať krátky kurz alebo dlhšie štúdium, aby ste sa stali nezávislými pri liečbe bežných ochorení a vedeli tak pomôcť sebe aj svojim deťom. Pri konštitučnej terapii, kedy homeopat vyberie pre vás presný liek, vás môže naučiť metódu liečby, ktorú neskôr a opakovane budete vedieť použiť aj sami a tak sa stanete samostatnými v procese uzdravovania.

Dar šiesty – Dar vďačnosti

Iste ste si všimli, že v televízii ako aj v ostatných masových komunikačných prostriedkoch je homeopatia reklamovaná naozaj minimálne. Takmer výlučne prichádzajú všetci naši pacienti na odporúčanie svojich blízkych alebo známych, ktorí na sebe pocítili jej účinok. Tu vidíme dar obojstrannej vďačnosti. Naši vyliečení pacienti nám posielajú svojich blízkych a my ďakujeme, že máme možnosť túto krásnu a efektívnu metódu šíriť a tak pomáhať chorým.

Dar siedmy – Homeopatia a prepísaný životný príbeh.

Keď sme chorí my alebo naše milované dieťa, sme oveľa viac zraniteľní. Možno sa aj vy domnievate, že byť zraniteľní, nie je žiaduce. Ja si však myslím presný opak. Byť zraniteľní v skutočnosti znamená, že jemná vrstva nášho SKUTOČNÉHO JA  je konečne poodhalená a pevná škrupina zásad, pravidiel, príkazov, zákazov, predsudkov, programov, výchovy…. sa rozpadla a dostali sme sa k svojej zraniteľnej podstate, odkiaľ môže začať skutočné liečenie.

PREPÍSANIE PRÍBEHU

Prichádza na vyšetrenie krásna mladá mamička, študentka homeopatie. Jej trojročný synček trpí častými záchvatmi dušnosti, nemôže poriadne dýchať. Pri dýchaní počuť pískavé zvuky. Je to veselé a šťastné dieťa, rodina nemá navonok žiadne závažné problémy. Prečo je teda dieťa choré a dobre zvolené lieky nezaberajú? Namiesto chlapčeka som sa rozhodla vyšetriť matku, ktorá je s dieťaťom silne spojená.

Mamička rozpráva svoj príbeh a dostávame sa  k momentu, kedy v jej súčasnom živote opisuje pocit úzkosti, akoby bola uväznená v klietke. Túži po slobode a byť sama sebou. Na srdci cíti silné zovretie , má pocit, že nemôže dýchať. Dostáva pokyn, aby zavrela oči, pravidelne dýchala a dovolila si naplno precítiť tento pocit. Z očí jej začínajú tiecť slzy. Nasleduje moja otázka: Kedy ste tento pocit zažili prvýkrát v živote? Odpoveď musí prísť rýchlo, spontánne, intuitívne.

 Opisuje prvú myšlienku, ktorá sa jej vynorila a s ňou spojený obraz. Je maličké dievčatko, sotva štvorročné, leží v noci so svojou sestrou v posteli. Počuje ako agresívny otec napáda jej matku, hádajú sa, cíti strašný strach, niečo zlé sa stane. Na hrudi cíti bolesť, jej srdce čosi neznáme silno stláča, nemôže dýchať, bojí sa.  Práve sme sa dostali k podstate problému, k jej prvotnej spomienke, ktorá vytvorila jej úzkosť a synove respiračné problémy. Emócie naplno a intenzívne prežíva spomienku. Môj hlas ju upokojí, že je v bezpečí a vyzýva ju, aby si do práve prebiehajúcej scény zavolala kohokoľvek, koho si v tej chvíli ako štvorročné dievčatko želá mať pri sebe a kto by jej  mohla pomôcť. Klientka si privoláva na pomoc milovanú babičku, ktorá ju nielen ochráni, ale aj zasiahne do agresívnej scény svojho násilného syna.

Celú traumatickú spomienku spolu s klientku prepisujeme.  Scénu uzatvára nová spomienka s babičkou, bez hádky a agresie, dievčatko sa na záver objíme so svojím otcom, ktorý je pokojný a manželke sa ospravedlňuje. Silné zovretie hrude sa uvoľňuje, dych je pravidelný, dievčatko cíti pokoj, lásku a bezpečnú prítomnosť babičky. Klientka otvára oči a hovorí. Nikdy som si nemyslela, že môžem niečo tak silné pocítiť, bol to neopísateľný zážitok, je plan dojatia.

Čo sa vlastne pri tejto riadenej meditácii? Dostali sme sa k samotnému zrodu ochorenia. Podľa popisu pocitu som mohla určiť rastlinnú čeľaď a presnejší homeopatický liek, ktorý matka aj syn potrebujú k uzdraveniu – čo považujem za veľký dar.  Odohralo sa tu však čosi nezvyčajné, okrem daru poznania lieku sme tu získali ešte pridanú hodnotu. Prepísali sme traumatický príbeh mamičky, ktorý v jej bunkovej pamäti pretrval viac ako tri desaťročia a spôsobil následné ochorenia.

Ale ako je to možné? Princíp je celkom jednoduchý. Kvantoví fyzici už dávno zistili, že čas, ktorý na našej planéte plynie – nie je lineárna veličina. Nepohybuje sa v presnom poradí – minulosť, prítomnosť a budúcnosť, ale všetko sa odohráva v jedinom, večnom, prítomnom okamihu. Čas je teda na sebe akoby navrstvený, čo znamená, že keď  zmeníme minulosť (zmeníme spomienku v minulosti), automaticky tým ovplyvníme súčasnosť a budúcnosť.

 Takto ukotvená premenená spomienka spolu s homeopatickým liekom je schopná uzdraviť nielen naše fyzické telo, ale aj našu psychiku.

A čo sa stalo s naším chlapčekom? Zmenou tridsať rokov dávneho príbehu a po podaní lieku nemal chlapček odvtedy ani jeden záchvat dušnosti.

,,Čas vôbec nie je takým, akým sa zdá. Neplynie iba jedným smerom a budúcnosť existuje súčasne s minulosťou.” (Albert Einstein, fyzik)

Možno to aj vám, tak isto ako mojim klientom, pripadá ako zázrak, ale to, čo sa v dnešnom svete ,,neobmedzených možností” stalo, je, že som využila svoje poznatky z homeopatie a spojila ich s vedomosťami z kvantovej fyziky, aby som v jedinečnom zážitku ,,dovolenia si“, prepísala čísi smutný a násilný príbeh na príbeh pochopenia, lásky a uzdravenia.

Kedysi dávno Pán Ježiš povedal, že príde čas, keď aj nemožné sa stane možným a ja mám silný pocit, že ten čas je už tu a treba jeho nekonečný potenciál využiť. Buďte aj vy súčasťou tejto veľkej premeny. Nepremeškajte ju a prepíšte svoj vlastný príbeh s homeopatiou.

Rok 2016 je čas zmien. A ešte niečo priatelia moji drahí, ďakujem, ďakujem, ďakujem za všetky dary.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial