Homeopatické vyšetrenie

admin
homeopaticke vysetrenie

Ako prebieha homeopatické vyšetrenie

Objednajte sa na homeopatické vyšetrenie:

  • telefonicky +421 905 810 843
  • e-mailom: misia.homeopatia@gmail.com
  1. Na prvé homeopatické vyšetrenie je potrebné prísť osobne.
    Pre pacientov z ďaleka je možná online konzultácia (Skype, Messenger, WhatsApp). 
  2. Vyšetrenie trvá zvyčajne 1 ½ až 2 hodiny.
  3. V prípade vyšetrenia detí je vhodné, ak prídu obaja rodičia alebo nejaká iná sprevádzajúca osoba – nie je to však nevyhnutné, v ordinácii je detský kútik, kde sa deti počas vyšetrenia zabavia.
  4. Po homeopatickom vyšetrení pacient zvyčajne dostane homeopatický liek spolu s návodom na jeho užívanie.
  5. Cca po 6 týždňoch je potrebná osobná 1. kontrola, na ktorej homeopat zhodnotí priebeh liečby, posun v liečbe a prípadne predpíše opakovanie lieku, zmenu potencie lieku, alebo prehodnotí stav a predpíše nový liek. Pre úspech homeopatickej liečby je táto 1. kontrola nevyhnutná!
  6. Počas liečby je možné kontaktovať homeopata telefonicky, lepšie však e-mailom.

Homeopatické vyšetrenie je vlastne homeopatický rozhovor terapeuta s pacientom.

Homeopatický rozhovor

Po príchode na homeopatické vyšetrenie Vás homeopat zahrnie množstvom otázok, aby o Vás získal čo najviac informácií. Zaujímajú ho informácie o vašich fyzických problémoch, ktoré chcete liečiť, všetkých vašich prekonaných chorobách, chorobách vyskytujúcich sa vo vašej rodine, ako aj informácie o Vašej povahe a osobnosti.

Homeopat si vypočuje Váš „životný príbeh“, ktorý sa stane východiskom k predpisu správneho homeopatického lieku. Preto je prvá konzultácia vždy pomerne dlhá – treba si urobiť čas asi 2 hodiny. Často sa stáva, že už pri tomto rozhovore sa môže v pacientovi niečo zmeniť a môže pocítiť úľavu. Nezriedka si zrazu uvedomí nepoznané súvislosti a to sa stane mocným začiatkom liečby. Pacient by mal po vyšetrení odchádzať pokojnejší a šťastnejší..

Homeopat na základe tohto rozhovoru predpíše homeopatický liek a návod na jeho užívanie. Niekedy sa stáva, že terapeut si musí ešte raz prípad v pokoji zanalyzovať, urobiť rozbor prípadu – tzv. repertorizáciu – a v ďalších dňoch Vám urobí predpis.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial