Vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou

admin
Vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou

Ako prebieha vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou

Objednajte sa na vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou:

  • telefonicky +421 905 810 843
  • e-mailom: misia.homeopatia@gmail.com
  1. Na vyšetrenie je potrebné prísť osobne.
    Pre pacientov z ďaleka je možná online konzultácia (Skype, Messenger, WhatsApp). 
  2. Vyšetrenie trvá zvyčajne 1 hodinu.
  3. V prípade vyšetrenia detí je nutné priviesť dieťa so sebou.
  4. Po vyšetrení pacient dostane predpis na liek spolu s návodom na jeho užívanie
  5. Cca po 6 týždňoch je vhodná kontrola, na ktorej terapeut zhodnotí priebeh liečby, posun v liečbe , prípadne prehodnotí stav a predpíše nový liek.
  6. Počas liečby je možné kontaktovať terapeuta telefonicky alebo e-mailom.

Vyšetrenie Bachovou kvetovou terapiou sa odohráva formou rozhovoru terapeuta s pacientom. Zaujímajú ho informácie o vašich fyzických problémoch, ktoré chcete liečiť, vašich prekonaných chorobách, ako aj informácie o vašej povahe a osobnosti, vašich reakciách na bežné životné situácie, ako i reakcie pri riešení neobvyklých problémov. Tento rozhovor sa stane východiskom k predpisu správnej kombinácie bachových esencií. Preto je prvá konzultácia vždy pomerne dlhá – treba si urobiť čas najmenej 1 hodinu. Často sa stáva, že už pri tomto rozhovore môže pacient pocítiť úľavu. Mal by po vyšetrení odchádzať pokojnejší a vyrovnanejší. Terapeut na základe tohto rozhovoru urobí predpis, ktorý pacient dostane spolu s návodom na užívanie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial