Princípy homeopatie

Misia Homeopatia

PRINCÍPY HOMEOPATIE

Princíp prvý: Similia similibus curantur

Základným princípom homeopatie je princíp  „similia similibus curentur“, teda podobné sa lieči podobným. Jeden zo zákonov  homeopatie poznal Hippokrates už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná metóda však vznikla asi pred 200 rokmi zásluhou  lipského lekára a vedca Samuela Hahnemanna. V súčasnosti patrí k najrozšírenejším  spôsobom liečby vo svete.

Na Slovensku sa udomácnila  v porevolučnej dobe v roku 1991 a odvtedy jej patrí nezastupiteľné miesto v liečbe chorých,  ktorí  z rôznych príčin vyhľadajú  alternatívny spôsob liečenia .

Homeopatia sa môže použiť pri mnohých akútnych a chronických ochoreniach. Je to celistvá metóda, to znamená, že homeopatický liek  vnáša  do celého človeka impulz k uzdraveniu. V súčasnosti máme v homeopatii k dispozícii asi 3 000 liekov.  Z nich  skúsený homeopat vyberie ten správny, ktorý najviac rezonuje s pacientom. Na lepšie pochopenie mechanizmu účinku homeopatického lieku si môžeme predstaviť, že stojíme pred dverami /pacientom/, ktoré chceme otvoriť, ale musíme vybrať vhodný kľúč /liek/. Potom už otvoriť dvere nie je žiadny problém. Záleží len na tom, či pasuje do zámku.

Ak je homeopatický liek správne vybraný, pacient v krátkej dobe pocíti pozitívny účinok liečby, je mu podstatne lepšie, zdravotné alebo psychické problémy ustupujú.

Ak sa v okruhu svojej rodiny a známych popýtate, určite vás prekvapí, koľkí z nich úspešne používajú homeopatiu. To, či človek verí, alebo neverí v úspešnosť homeopatickej liečby, pritom nehrá žiadnu roli. /placebo efekt/. Dôkazom toho sú uzdravení novorodenci, dojčatá, zvieratá a státisíce ľudí po celom svete užívajúci takmer výlučne homeopatické lieky.

O účinkoch homeopatie hovorí aj analýza pod názvom Výskum homeopatie, ktorú vypracovala Nadácia Karla a Veroniky Cartensovcov pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

V homeopatii sa liečivá musia najskôr vyskúšať na zdravých ľuďoch, aby  sa na výber individuálneho lieku mohol  využiť zákon podobnosti. Robia sa takzvané skúšky lieku, vďaka ktorým sa množstvo homeopatických liekov stále rozrastá. Počas týchto skúšok dostaneme typický  „obraz lieku“ charakteristický pre daný homeopatický liek. V súlade s pravidlom podobnosti sa tento obraz lieku musí čo najviac zhodovať s príznakmi daného ochorenia ako aj  príznakmi, ktoré vykazuje pacient.

Princíp druhý: princíp minimálnej dávky a potencovanie

Druhým  princípom  homeopatie  je liečenie minimálnymi dávkami, ktoré objavil Hahnemann pri skúšaní svojej liečebnej metódy. Všimol si, že subtoxické látky znášali pacienti veľmi ťažko, preto začal tieto dávky riediť a s veľkým prekvapením zistil, že sa liečebný účinok nielenže nezmenil, ale sa aj s postupným riedením zvyšoval. Zvyšovanie účinnosti však bolo možné iba pri súčasnom dodávaní energie a to trepaním. Tinktúry sa v optimálnom pomere riedia s alkoholom v pomere 1:10 (decimetrálne riedenie), alebo častejšie 1:100 (centezimetrálne riedenie) a takto zmiešaná zmes sa pretrepáva 10 – 30 – 100- 1 000-krát.  Tento špeciálny spôsob riedenia roztokov je nazývaný potencovanie.

Konečným produktom výrobného procesu sú kvapky, tabletky alebo globule rôznych veľkostí. Sú vyrobené z mliečneho cukru a napustené príslušnou potenciou. Homeopatikum je distribuované v malých sklenených fľaštičkách z hnedého skla, čím sa obmedzuje prenikanie svetla (je potrebné nevystavovať homeopatiká priamemu svetlu). Liečivú schopnosť potencií tiež narúša silné magnetické pole (mobilné telefóny, TV,….) a veľké teplo. Pri správnom skladovaní má homeopatikum takmer neobmedzenú životnosť.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial